Wedstrijdschema + Info OMK 2023
Geplaatst door Ben op 24-02-2011 13:01

Wedstrijdklassen gedefinieerd conform NK reglement. Update 12-03-2023: Door het verwachte grote aantal deelnemers en de beperkingen die ons veld Malden heeft t.a.v. baanlengte en -breedte, de bomen alsmede enkel de lierstartmethode, hebben wij om veiligheidsredenen moeten besluiten geen Openklasse vliegtuigen toe te laten.

Ervaringseis voor deelname is gelijk getrokken met die van andere NK kwalificatie-wedstrijden, zoals b.v. de Zomerwedstrijden. Dat betekent een ervaringseis van tenminste 5 wedstrijddagen.

De titel Open Defensie Kampioen Zweefvliegen 2023 is voor de militair of burger die als hoogste geklasseerd staat in het overall klassement van de deelnemende actief dienende miltaire en burger medewerkers van defensie.

Wedstrijd-schema  
Inschrijving : tot 1 juni
Aanmelden deelnemers
zondag 11 juni van 13.00 uur tot 19.00uur
Openingsbriefing : zondag 11 juni om 21:00 u.
  (voor militaire deelnemers is het tenue burger)
Wedstrijd : maandag 12 juni tm vrijdag 16 juni
Regionale avond : Dinsdag 13 juni
BBQ : Donderdag 15 juni
Prijsuitreiking
: vrijdag 16 juni, tijdstip t.b.a.

Kosten
Inschrijfgeld : 35 euro,
  gratis voor actief dienende militairen en burgers bij defensie
Lierstart : Wedstrijdstarts zijn gratis.
Slepen : Er zal niet gesleept worden.
Camping : Gratis t/m 3 personen per team (= per vliegtuig)

Overige info:

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor (aan de hand van het aantal en soort deelnemers) te bepalen wie er uiteindelijk daadwerkelijk kunnen deelnemen: het veld is namelijk gebonden aan een absoluut maximum van 42 deelnemende vliegtuigen. Volgorde van inschrijving is dus niet per definitie de rangorde van deelnemers. Uiteraard hebben militaire en burger defensie medewerkers, actief dienend en postactief, te allen tijde voorrang. Echter, schroom niet U in te schrijven indien het aantal van 42 reeds is bereikt!

Logfile zelf uploaden!!

De wedstrijd is een sportieve krachtmeting om de titel Open Militair Kampioen Zweefvliegen. De uitslag van deze wedstrijd telt mee als b-wedstrijd en aldus voor de nationale ladder indien tenminste 7 deelnemers in de desbetreffende klasse hebben deelgenomen.

Handicap en klasse-indeling: zie wedstrijdreglement.